İyi Tarım

İyi Tarım Uygulamaları (İTU) Nedir?

Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ile sürdürebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan tarımsal üretim modeline iyi tarım denir.

Amaçlar;

  • Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması
  • Doğal kaynakların korunması
  • Tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik
  • Gıda güvenliğinin sağlanmasıdır.

AB’ de 1999’ da 14 perakendeci firmanın biraraya gelerek oluşturduğu Avrupa Perakendeciler Ürün Çalışma Grubu (EUREP; Euro RetailerProducerGroup), satın alacakları tarım ürünlerinde aranacak standartları, “ İyi Tarım Uygulamaları” protokolu (GAP; GoodAgriculturePractices) şeklinde yayınlamıştır.

EUREP, tarım ürünlerinin protokol kurallarına uygunluğunun kontrolü ve sertifikalandırma işlemlerinin yürütülmesi amacıyla da 2001 yılında EUREPGAP Teknik ve standartlar komitesini kurarak, İTU sertifikalandırma işlemlerine başlamıştır. Günümüzde ise AB’ de İTU standardı geliştirilerek beş farklı alan ve isimde uygulanmaktadır. Taze Meyve – Sebze, Çiçek ve Süs Bitkileri İTU Belgesi, Entegre Tarım İşletmesi Sistem Güvence Belgesi, Entegre Su Ürünleri Sistem Güvence Belgesi, Kahve (Yeşil) İTU Belgesi.

İyi Tarım Uygulamalarının Kapsamı

İyi Tarım Uygulamaları tarımsal üretimin çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyecek şekilde kontrollü olarak yapıldığı, bu üretimin sonucunda elde edilen ürünün sertifikalandırılarak tüketiciye ulaştırıldığı işlemler zinciri akla gelmektedir.

Kapsadığı hususlar;

  1. Gıda güvenliğine yönelik tedbirler
  2. Çevreyi ve toprağı korumaya yönelik tedbirler
  3. Üreticilerin ve tarım işçilerinin sağlık,güvenlik ve refahına yönelik tedbirler

iyi tarım uygulamalarını oluşturur.

Köksal Hizmetlerimiz
Köksal